Strona główna
Interaktywny plan miasta
Kazimierz Dolny
Aktualności
Kronika wydarzeń
Muzea, galerie, artyści
Hotele, Pensjonaty
Bary, Restauracje
Trasy turystyczne
Historia, Zabytki
Miasta partnerskie
Kazimierz - Notatnik
KazimierzDolny1 - noclegi
Kazimierz - w internecie
prowadzenie strony
i zdjęcia:
Stefan KurzawińskiCo sądzą inni?
    Irena Kurzępa
       - senator PR
    Kazimierz Pawełek
       - senator RP
    Grzegorz Józefczuk
       - Gazeta Wyborcza Lublin
    Maria Dobosiewicz
       - Dziennik Wschodni
    Mateusz Wyrwich
       - Tygodnik SolidarnośćSpotkania klubowe odbywają się
w każdy piątek o godz. 17.00
w Domu Pracy Twórczej Architekta SARP
Kazimierz Dolny, Rynek 20
tel/fax 081/ 8835544
KAZIMIERSKI
KLUB ROTARY


© Copyright by
STUDIO Art & Design
stat4u

Serwis Internetowy Kazimierza Dolnego
Hotele, pensjonaty, wydarzenia kulturalne


20- 060 Lublin, ul. Księżycowa 6/17, tel. +48501711670, +48601253043
Konto bankowe: BPH PBK w Lublinie nr 54 1060 0076 0000 3200 0087 5643
Kuncewiczówka - zakupiona dla Muzeum Nadwiślańskiego.

© Stefan Kurzawiński Zakończył się nerwowy okres niepewności trwający od czasu gdy Witold Kuncewicz podjął decyzję o sprzedaży otrzymanej w spadku Kuncewiczówki. W dniu 16 lutego 2005r. w salonie Marii i Jerzego Kuncewiczów akt kupna-sprzedaży podpisali Witold Kuncewicz oraz dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego Tadeusz Rozłowski. Więcej >>>

Spotkanie z Witoldem Kuncewiczem

W poniedziałek 22 września 2003r. odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli Fundacji im. Jerzego i Marii Kuncewiczów oraz Stowarzyszenia Kuncewiczówka z Witoldem Kuncewiczem, który przyjechał do Polski, aby ostatecznie rozstrzygnąć sprawę sprzedaży Kuncewiczówki. Fakt powołania Stowarzyszenia Kuncewiczówka spotkał się ze strony Witolda Kuncewicza z zainteresowaniem i życzliwym przyjęciem. W efekcie przeprowadzonych rozmów zgodził się on na przedłużenie terminu wpłaty pełnej należności pod warunkiem dokonania uzgodnionej kwoty zaliczki w terminie do dnia 15 grudnia 2003r. Po spotkaniu prezes Stowarzyszenia dr Wanda Skrzypczak wyraziła przekonanie, że zbiorowym wysiłkiem wszystkich zainteresowanych ratowaniem Kuncewiczówki, uda się zgromadzić odpowiednie środki na jej zakup - co umożliwi zapewnienie ciągłości działania domu Kuncewiczów tak ważnego dla kultury narodowej.
S.K.


Kuncewiczówka... dokument wspólnej przeszłości tych, którzy są tej przeszłości ciekawi
Do wszystkich, którym nieobce są sprawy kultury.
Na ratunek Kuncewiczówce.
Sławna Kuncewiczówka dom Marii i Jerzego Kuncewiczów w Kazimierzu został wystawiony do sprzedaży. Syn pisarki Witold, wobec braku zainteresowania instytucji państwowych i społecznych, postanowił sprzedać dom (z działką i wyposażeniem wnętrza) za kwotę 450 tys. dolarów.
Jeden z nielicznych obiektów, zachowany w takim kształcie, w jakim służył jednej z największych polskich pisarek współczesnych, może przejśc w ręce właściciela obojętnego na sprawy narodowej kultury narodowej. Wolą pisarki było, by ten Dom stał się miejscem spotkań twórców z różnych obszarów kulturowych, żeby w Domu zbierali się ludzie, dla których rozmowa, wymiana myśli i poglądów oraz szukanie tego, co łączy, było wartością dominującą. Tak było za życia pisarki, tak było do dnia dzisiejszego, kiedy Domem gospodarowała Fundacja Kuncewiczów, organizując setki wystaw, spotkań, koncertów, odczytów, widowisk. Bywalcy tego Domu to ludzie teatru i literatury (Zofia Kucówna, Ewa Wiśniewka, Ewa Dałkowska, Grażyna Barszczewska, Anna Polony, Joanna Szczepkowska, Anna Seniuk, Jan Peszek, Amoz Oz, Wiesław Myśliwski, Sławomir Mrożek, Jerzy Kosiński, Jan Józef Szczepański, Tadeusz Różewicz), plastycy, muzycy, którzy zadomowiali się tu, jako gospodarze tłumnie nawiedzanych intelektualnych spotkań.
Kuncewiczówce grozi nie tylko zaprzestanie dzialalności jako salonu kultury, co będzie sprzeniewierzeniem się testamentowi pisarki, ale i rozproszenie dorobku i pamiątek po Marii i Jerzym Kuncewiczach. Grupa przyjaciół Marii i Jerzego Kuncewiczów oraz wielbiciele Kuncewiczówki postanowiła powołać Stowarzyszenie Kuncewiczówka, którego celem jest wykupienie Domu i uratowanie go dla społeczeństwa. Trzeba zebrać ok. 2 mln złotych. Czas jest krótki (pierwszy termin: do końca sierpnia).

Stowarzyszenie Kuncewiczówka
Prezes dr Wanda Skrzypczak
Wiceprezes Andrzej Brudziński

Jeśli chcesz nas wesprzeć, wstąp do Stowarzyszenia Kuncewiczówka (adres tymczasowy: 20- 610 Lublin, ul Leszka Czarnego 7/18)
Nasze konto: BPH PBK w Lublinie NR 54 1060 0076 0000 3200 0087 5643
Telefony kontaktowe: 501 711 670, 601 253 043

POWOŁANIE STOWARZYSZENIA "KUNCEWICZÓWKA".
W środę 23 lipca 2003r. w siedzibie Radia Lublin odbyło się spotkanie, na którym wyłoniony został komitet założycielski Stowarzyszenia Kuncewiczówka. Celem Stowarzyszenia jest utrwalanie pamięci oraz ochrona dorobku twórczego Jerzego i Marii Kucewiczów i na tej bazie wielopłaszczyznowe działanie na rzecz propagowania kultury i sztuki. Jednym ze środków dzałania jest zgromadzenie funduszy na wykupienie Kuncewiczówki z rąk spadkobiercy. Przyjęty został również projekt statutu oraz zgodnie z wymogami formalnymi zebrani dokonali wyboru władz, w następującym składzie:
Zarząd Stowarzyszenia:
Wanda Skrzypczak - przewodnicząca (na zdjęciu pierwsza z prawej)
Andrzej Brudziński - z-ca
Krystyna Kotowicz - z-ca
Edward Balawejder - sekretarz
Wiesław Maciuszczak - skarbnik
Józef Stępień - członek zarządu
Komisja Rewizyjna:
Ewa Dziedzic - Zawiślak
Marek Przylepa
Zbigniew Wojciechowski
Sąd Koleżeński:
Barbara Jezierska
Stefan Kurzawiński
Wiesława Turżańska
W najbliższym czasie dokumenty z zebrania założycielskiego złożone zostaną w Sądzie celem dokonania rejestracji Stowarzyszenia.

NA RATUNEK KUNCEWICZÓWCE.
Podczas "Poprawki z benefisu" Krystyny Kotowicz, który odbył się 11.07.03r. w Kuncewiczówce, z inicjatywy jubilatki zawiązał się Komitet d/s Ratowania Kuncewiczówki. Ma on za zadanie zainicjowanie społecznej zbiórki pieniędzy na wykup domu Jerzego i Marii Kuncewiczów z rąk spadkobiercy, którym jest mieszkający w Stanach ich syn - Witold Kuncewicz. Jakkolwiek chodzi o zebranie niebagatelnej kwoty, stanowiącej równowartość czterystu pięćdziesięciu tysięcy dolarów - pomysłodawcy są pełni optymizmu. Skłania ich do tego zarówno trwała pozycja Marii Kuncewiczowej w historii literatury polskiej jak też, a może przede wszystkim, ciesząca się dużym prestiżem działalność Fundacji im. Marii i Jerzego Kuncewiczów. Wchodzący w skład Komitetu dyrektor Edward Balawejder, prowadzący od dziesieciu lat Fundację, jest przekonany, że należy uczynić wszystko - by nie dopuścić do zaprzepaszczenia dorobku kulturowego regionu, którego symbolem stała się Kuncewiczówka.


Kuncewiczówka - Widok od frontu - 60kB

Wzór cegiełki.
Wzór Cegiełki - 40kB